Algemene voorwaarden

1. Aanmelding

Bent u kandidaat om mee te doen met de diensten van Date A Mate? Meldt u dan eerst aan in het online platform. Na registratie wordt u gebeld via telefoon of een online meeting om uw profiel te verifiëren.  

Indien u toegelaten wordt op het matchingplatform is het de bedoeling de vragenlijsten zo uitgebreid en zo correct mogelijk in te vullen. Dit om zo goed mogelijk te kunnen matchen. Date A Mate kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onbetrouwbare of incorrecte informatie.

Date A Mate hoeft geen verantwoording af te leggen waarom u niet tot het platform bent toegelaten.

Date A Mate geeft geen garantie voor de volledigheid of het actueel zijn van de informatie die gebruikers hebben ingevuld.

Date A Mate is niet verantwoordelijk voor eventuele hackers of virussen op het platform. Date A Mate doet er dus alles aan om uw persoonsgegeves te beschermen, maar is niet verantwoordelijk indien hackers met gegevens gaan lopen. 

2. Traject

Eens toegelaten op het platform en eens de vragenlijsten ingevuld, zal u een persoonlijk document krijgen waarop de resultaten van de vragenlijsten toegelicht worden. 

Bovendien worden de beste matches aan elkaar voorgesteld. U heeft alle vrijheid om te weigeren of toestemming te geven elkaar te ontmoeten. 

Date A Mate doet zijn best om mensen zo goed mogelijk samen te zetten, maar er is geen resultaatsverbintenis. Indien er geen  of volgens u slechte matches zijn, is Date A Mate daar niet aansprakelijk voor.

Wij delen geen gegevens als er geen match is, ook al vraagt u om de gegevens van personen die u niet als match hebben aangeduid.

Betalingen worden gedaan voor aanvang van de uitwisseling van de contactgegevens en een een 1 op 1 date. Mochten personen beslissen om tijdens het traject te stoppen nog voor de ontmoeting plaatsgevonden heeft, wordt er geen terugbetaling voorzien. Wel wordt een terugbetaling voorzien indien het traject geannuleerd wordt omwille van een reden van overmacht.

3. Aansprakelijkheid

Date A Mate kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor elke gebeurlijke schade aan persoonlijke goederen of door diefstal van persoonlijke goederen tijdens ontmoetingsmomenten van Date A Mate. Date A Mate zorgt voor de ontmoeting en de uitwisseling van gegevens, maar faciliteert verder niet in de ontmoetingen.

Date A Mate kan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen voor, tijdens of na evenementen. Bij deelname aan evenementen neemt u zelf het risico dat er iets kan gebeuren en bent u daar zelf persoonlijk verantwoordelijk voor.

Date A Mate is ook niet aansprakelijk voor de contacten die voortvloeien uit onze ontmoetingen (tijdens en na). Wij hopen op positieve en aangename ontmoetingen, maar kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat er soms onaangename contacten zullen voorkomen.

Bij verschijnen van onaangenaam contact wordt dit gemeld en zal de verantwoordelijke van Date A Mate aangeven of de persoon in kwestie verwijderd moet worden van de ontmoeting en van het matchingsplatform.

Date A Mate heeft het recht iemand de toegang te ontzeggen tot een ontmoeting. Date A Mate heeft het recht de argumenten voor zich te houden en de beslissing kan niet worden aangevochten.

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van onze diensten zal Belgisch recht van toepassing zijn.

Voor elk geschil betreffende diensten van Date A Mate  proberen de gebruiker en Date A Mate  om tot een minnelijke oplossing te komen binnen een termijn van een maand na ontvangst, door de ene partij, van de door de andere partij gestuurde aangetekende kennisgeving van onenigheid. Indien de partijen binnen deze termijn van een maand geen minnelijke schikking bereiken, kunnen ze de zaak bij de rechtbanken aanhangig maken.

Ingeval van geschil zijn uitsluitend het Vredegerecht of de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.